No hi ha corrupció a l’estat espanyol.

Per poder defensar aquesta afirmació primer cal definir i entendre dos conceptes: què és l’estat espanyol, i què és la corrupció. Definirem la corrupció com la alteració interessada d’un sistema per tal d’obtenir uns resultats per als que no està dissenyat, o que beneficiïn a aquells que alteren i corrompen el sistema. Anem ara per… Read More No hi ha corrupció a l’estat espanyol.